Customer Disputes Resolution

Případné spory mezi Vámi – spotřebitelem a společností PAA CAPITAL SE jako poskytovatelem platebních služeb lze řešit i mimosoudně, a to prostřednictvím finančního arbitra. Finanční arbitr je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při nabízení a poskytování platebních služeb a jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Do oblasti působnosti finančního arbitra patří mj. řešení sporů o zneužití platebního prostředku, sporů o provedení platební transakce bez souhlasu uživatele platební služby, či řešení sporů v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace či stížnosti.

Kancelář finančního arbitra můžete kontaktovat následujícími způsoby:

– osobně nebo poštou na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

– telefonicky na čísle + 420 257 042 070

– emailem na adrese [email protected]

– prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra můžete najít internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.